Poslovni kontejneri / Modularni objekti
Kvalitetna izrada prema zahtevu kupca
Kontejnerska naselja
Kvalitetna izrada prema zahtevu kupca
Komunalna oprema
Komunalni kontejneri, eko kontejneri, kontejneri za otpadna ulja, eko tankvane, rolo kontejneri
Komunalna vozila
izrada nadogradnja za smećare 5- 22 m3
Linije za reciklažu
kompletno opremanje fabrika za preradu mešanog komunalnog otpada, sortirnice , pretovarne / transfer stanice
Preskontejneri / prese
Hidraulični preskontejneri 5- 32 m3, prese vertiklane 10 - 20t I automatske horizontalne prese 30 - 90 t
Prečišćavanje voda
Separatori za prečišćavanje zauljenih voda, biojame i biorotori za biološku obradu sanitarnih voda
 • JKP Regionalna deponija u Pirotu

  JKP Regionalna deponija u Pirotu

  23 03 2022
  Za potrebe JKP Regionalna deponija u Pirotu smo isporučili,montirali i pustili u rad liniju za skundarnu separaciju i sortiranje otpada kapaciteta 3t/h, sortirnica je opremljena najmodernijom tehnologijom za reciklažu otpada, razvijenom i proizvedenom u kompaniji Tehnix.
 • JKP Zelenilo- modularni objekat za smeštaj radnika

  JKP Zelenilo- modularni objekat za smeštaj radnika

  14 02 2022
  Za potrebe JKP Zelenilo isporučili smo i montirali modularni objekat sastavljen od 4 pojedinačna kontejnera i garaže .
 • Vinci Terna - poslovni kontejneri

  Vinci Terna - poslovni kontejneri

  14 02 2022
  Za potrebe kompanije Vinci Terna smo isporučili 8 poslovnih kontejnera za smeštaj rent-a-car kompanija.

O nama

Postoje problemi na koje se nekada ne obraća dovoljno pažnja, a koji polako i sigurno menjaju svet, remete prirodnu ravnotežu i utiču na život na našoj planeti. Prostor u kome živimo smo nasledili od naših predaka, a ostavljamo ga našim sledbenicima.

Naš je zadatak da ga ostavimo što čistijim i bogatijim. Zaštita životne sredine je obaveza svih nas. Neki od najvažnijih oblika zaštite su upravljanje otpadom, tj. njegova reciklaža, prečišćavanje otpadnih voda, skladištenje i transport opasnih materija, skladištenje nafte i naftnih derivata.

Kompanija Tehnix doo je vodeća globalna kompanija u ovom delu Evrope za projektovanje, proizvodnju, servisiranje uređaja i opreme koji su u funkciji zaštite životne sredine. Pored sedišta u Donjem Kraljevcu, kompaniju čine njene ćerke firme Tehnix Beograd, Tehnix Mađarska, Tehnix Rumunija, Tehnix Rusija, Tehnix Grčka, Tehnix Luksemburg, Tehnix Bosna i Hercegovina. Proizvodni program čine komunalna tehnologija, oprema za prečišćavanje otpadnih voda, oprema za upravljanje naftnim derivatima, kontejneri i oprema za smeštaj, te specijalni uređaji i proizvodi.

istorijat