FLOKULACIJA

[ 00 00 0000 ]

Fizički proces obrazovanja mase krupnih taložnih flokula od sitnih, prethodno koagulacijom destabilizovanih , koloidnih čestica, mešanjem tako nastale suspenzije optimalnim intenzitetom kojim se u dovoljnoj meri povećava broj sudara destabilizovanih čestica, efikasnih u pogledu njihovog spajanja, ali nedovoljnim da bi se razbile već obrazovane flokule.

Nazad