Poslovni kontejneri / Modularni objekti
Kvalitetna izrada prema zahtevu kupca
Kontejnerska naselja
Kvalitetna izrada prema zahtevu kupca
Komunalna oprema
Komunalni kontejneri, eko kontejneri, kontejneri za otpadna ulja, eko tankvane, rolo kontejneri
Komunalna vozila
izrada nadogradnja za smećare 5- 22 m3
Linije za reciklažu
kompletno opremanje fabrika za preradu mešanog komunalnog otpada, sortirnice , pretovarne / transfer stanice
Preskontejneri / prese
Hidraulični preskontejneri 5- 32 m3, prese vertiklane 10 - 20t I automatske horizontalne prese 30 - 90 t
Prečišćavanje voda
Separatori za prečišćavanje zauljenih voda, biojame i biorotori za biološku obradu sanitarnih voda
 • JKP GRADSKA ČISTOĆA -BEOGRAD

  JKP GRADSKA ČISTOĆA -BEOGRAD

  25 06 2024
  Za potrebe JKP Gradska čistoća Beograd, smo isporučili komunalne mrežaste kontejnere - 20 komada.
 • NIS NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI

  NIS NAFTAGAS - NAFTNI SERVISI

  13 06 2024
  Za potrebe kompanije NIS Naftagas-naftni servisi, isporučili smo 6 modularnih kontejnera dimenzija 6m i 9 m.
 • JKP GRADSKA ČISTOĆA -BEOGRAD

  JKP GRADSKA ČISTOĆA -BEOGRAD

  13 06 2024
  Za potrebe JKP Gradska čistoća Beograd, smo isporučili,instalirali i pustili u rad presu za kabasti otpad, kapaciteta 10t/sat, potisne sile presovanja 100 tona.

O nama

Postoje problemi na koje se nekada ne obraća dovoljno pažnja, a koji polako i sigurno menjaju svet, remete prirodnu ravnotežu i utiču na život na našoj planeti. Prostor u kome živimo smo nasledili od naših predaka, a ostavljamo ga našim sledbenicima.

Naš je zadatak da ga ostavimo što čistijim i bogatijim. Zaštita životne sredine je obaveza svih nas. Neki od najvažnijih oblika zaštite su upravljanje otpadom, tj. njegova reciklaža, prečišćavanje otpadnih voda, skladištenje i transport opasnih materija, skladištenje nafte i naftnih derivata.

Kompanija Tehnix doo je vodeća globalna kompanija u ovom delu Evrope za projektovanje, proizvodnju, servisiranje uređaja i opreme koji su u funkciji zaštite životne sredine. Pored sedišta u Donjem Kraljevcu, kompaniju čine njene ćerke firme Tehnix Beograd, Tehnix Mađarska, Tehnix Rumunija, Tehnix Rusija, Tehnix Grčka, Tehnix Luksemburg, Tehnix Bosna i Hercegovina. Proizvodni program čine komunalna tehnologija, oprema za prečišćavanje otpadnih voda, oprema za upravljanje naftnim derivatima, kontejneri i oprema za smeštaj, te specijalni uređaji i proizvodi.

istorijat
yeminli tercüme kız yurdu