Kontakt

TEHNIX BEO doo

Bulevar Peka Dapčevića br.55

11000 Beograd, Srbija

Tel:+381 11 3978 775

+381 11 3978 776

e-mail: beograd@tehnix.com

Matični broj 17522043

PIB 103199707

Dinarski račun : 220-92717-40 Procredit bank

Devizni račun : 83-302-0000071.3 Procredit bank

Bank/IBAN RS35 2208 3302 0000 0713 49

SWIFT: PRCBRSBG

Podaci o preduzeću

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

TEHNIX doo HRVATSKA – MATIČNA KUĆA

Braće Radić bb

40320 Donji Kraljevec

Hrvatska

Tel +385 40 650 100

e-mail tehnix@tehnix.com

web www.tehnix.com