Komunalni kontejneri 5, 7 i 10 m3

Za sakupljanje komunalnog otpada, papira, plastike, metala i dr.

Komunalni kontejneri su izrađeni prema DIN standardima i prilagođeni za nakladanje jedan na drugi do tri kontejnera, što znatno racionalizira troškove transporta! Cvrsta konstrukcija i dugi vek trajanja.

Galerija