Zaštita okoline

AERACIJA

Unošenje vazduha u prirodnu ili otpadnu vodu radi povećanja sadržaja rastvorenog O₂ u njoj, ili radi izdvajanja u njoj rastvorenih gasova. Ostvaruje se raspršivanjem, mehaničkom (površinskom), pneumatskom (dubinskom) ili kaskadnom aeracijom.

BIOLOŠKA POTROŠNJA KISEONIKA (BPK)

Kiseonički ekvivalent sadržaja biorazgradivo organske materije u vodi, odnosno broj miligrama kiseonika, O₂ koji se utroši na biohemijsku oksidaciju organskih materija, prisutne u jednom litru vode, pod određenim uslovima i u toku određenog vremena, najčešće u toku 5 dana.

HEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA (HPK)

Kiseonični ekvivalent ukupnog sadržaja organske materije u vodi koja je podložna hemijskoj oksidaciji, odnosno broj miligrama kiseonika iz jakog oksidacionog sredstva, koji se utroši na hemijsku oksidaciju ukupne organske materija, prisutne u jednom litru vode.

KOAGULACIJA

Fizičko-hemijski osnovni proces prevođenja kvazijednofaznog sistema – prirodne ili otpadne vode u pravi dvofazni sistem, destabilizacijom koloidnih čestica hemijskim agensima - koagulantima i tako stvaranjem uslova za njihovo spajanje u krupnije taložne čestice.

KOLOIDNE ČVRSTE MATERIJE

Čestice otpadnih materija veličine između 10-3 i 1 mikrometra, koja sa diperzivnim sredstvom-vodom obrazuju graničnu površinu i mogu se izdvojiti separacijom čvrsto-tečno tek posle prethodne koagulacije i flokulacije.

SUSPENDOVANE ČVRSTE MATERIJE

Čestice otpadnih materija u vodi veće od 1mikrometra koje narušavaju prividnu jednorodnost rastvora i čine ga suspenzijom. Suspendovane čestice, veće od 10 mikrometara, mogu se izdvojiti iz vode direktnom primenom taloženja.

FLOKULACIJA

Fizički proces obrazovanja mase krupnih taložnih flokula od sitnih, prethodno koagulacijom destabilizovanih , koloidnih čestica, mešanjem tako nastale suspenzije optimalnim intenzitetom kojim se u dovoljnoj meri povećava broj sudara destabilizovanih čestica, efikasnih u pogledu njihovog spajanja, ali nedovoljnim da bi se razbile već obrazovane flokule.