Politika kvaliteta

 

Proizvod mora biti vizuelno i dizajnom lep i skladan sa prostorom ili okolinom. Funkcionalnost proizvoda treba da zadovolji najviše tehnološke standarde i sigurnost. Trajnost proizvoda se obezbeđuje ugrađivanjem visoko kvalitetnih materijala i delova. Konstrukcija proizvoda treba da osigura brzo i jednostavno servisiranje i zamenu delova. Razgradnja proizvoda nakon veka trajanja, mogućnost tehnološke razgradnje, mogućnost zamene starog proizvoda za novi proizvod uz posebne popuste.