Novosti

JKP VODOVOD - Bor

Za JKP VODOVOD Bor i Opštinu Bor kao investitora na lokaciju Banjsko Polje isporučen je i ugrađen uređaj za biološko-aerobno prečišćavanje otpadnih voda tip TEHNIX BRT 1000.