Novosti

JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE - EKO OPREMA

JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE daju akcenat na zaštiti životne sredine, čime su od kompanije TEHNIX BEO poručili Eko opremu za 15 lokacija (Radnih jedinica) na teritoriji Beograda. Isporučena su Mobilna Ekološka Spremišta, Eko kontejneri za opasan otpad, Eko kontejneri za istrošene fluo cevi, Eko kontejneri za zauljene krpe i filtere i Eko tankvane.

yeminli tercüme kız yurdu