Novosti

Georad - Kontejneri na prikolcama

Za kompaniju GEORAD Drmno isporučili smo popslovne kontejnere na prikolicama za potrebe terenskih službi