Novosti

IKEA Srbija doo

Za potrebe našeg kupca "IKEA DOO" Srbija, kompanija "TEHNIX" je isporučila savremeni komunalni uređaj Press kontejner - PKH 20m3 za sakupljanje i sabijanje otpadnog papira, kartona, plastike i drugih sekundarnih sirovina. Lokaciju Robna kuća "IKEA" Beograd.