Novosti

JKP ZELENILO - EKOMUNAL 5

TEHNIX BEO, isporučio je i pustio u rad kod JKP ZELENILO Beograd, 2 kom. Specijalnih vozila sa nadogradnjom presa - EKOMUNAL 5, koji će se koristiti na prikupljanju bio-razgradivog otpada u Beogradu.