Novosti

Granični prelaz Preševo - Republička direkcija za imovinu

Na Graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom isporučili smo 10 kontejnera kabina za potrebe policije i carine Republike Srbije