Novosti

Radio Televizija Srbije

Za Medijski Javni Servis "RTS", u saradnji sa vodećom kompanijom iz oblasti opreme grejanja i klimatizacije "VAILLANT", isporučili smo Kontejnere za Gasne Kotlarnice - 3 kom.