Novosti

SMB GRADNJA

Nastavak odlične saradnje kompanije SMB Gradnja i kompanije TEHNIX, isporučeni su jedno kontejnersko naselje kao i standardni i dupli Poslovno sanitarni kontejneri na lokaciju Novi Sad i Subotica.