Novosti

Aktor A.T.E. Ogranak Beograd

Za našeg klijenta kompaniju "Aktor A.T.E. - Ogranak Beograd" proizveli smo, isporučili i montirali dva poslovno-sanitarna kompleksa, mesto Makrešane - Opština Kruševac.