Novosti

Vinci Terna - aerodrom Beograd

Za potrebe kompanije Vinci Terna isporučili smo modularni objekat - prolazni tunel sastavljen od 7 pojedinačnih kontejnera sa sekundarnim krovištem.