Novosti

Rajićeva Shopping Center

Za potrebe kompanije  "RAJIĆEVA SHOPPING CENTAR" Beograd, "TEHNIX" je proizveo, isporučio i pustio u rad Press kontejner - PKH 5m3. Lokacija Rajićeva 1 Beograd.