Novosti

Elektroprivreda Srbije - Ogranak TE-KO Kostolac

Kompanija "Tehnix" - Beograd je za potrebe "Elektroprivrede Srbije" - Ogranak TE-KO Kostolac, proizvela isporučila i montirala poslovne kontejnere. Lokacija: Skladište Kostolac.