Novosti

"MPP Jedinstvo a.d." Sevojno

Nakon prvog naselja (Objekat 1) na lokaciji: Termoelektrana "Nikola Tesla A" - Obrenovac, koje smo proizveli i montirali. Za potrebe Kompaniju "MPP Jedinstvo a.d" - Sevojno, naša kompanija je proizvela, isporučila i montrala i drugo kontejnersko naselje (Objekat 2), ukupne površine cca 364 m2.