Novosti

AERODROM "NIKOLA TESLA" - Beograd

Za potrebe Aerodroma "Nikola Tesla" - Beograd, naša kompanija je proizvela, isporučila i montirala "Opremu za uklanjanje Vazduhoplova". Lokacija: Aerodrom "Nikola Tesla" - Beograd, 3 kom.