Novosti

JKP "Gradske Pijace" Beograd

Kao lider u proizvodnji savremenih specijanih komunalnih vozila za sakupljanje i sabijanje komunalnog otpada u regionu, Kompanija "TEHNIX" je isporučila svom kupcu JKP "Gradske Pijace" Beograd 2 vozila "EKOMUNAL" 16m3.